Giờ học trên lớp luôn là quan trọng nhất, tuy nhiên vì các bạn đã cất công đến Nhật nên ngoài các tiết học chính quy, nhà trường luôn muốn tạo cho các bạn nhiều cơ hội cọ sát tích cực với thực tế để hiểu rõ hơn về nước Nhật ngày thường.

Các bui giao lưu vi sinh viên Nht Bn

Công ty luôn tích cực đẩy mạnh liên kết với các nhóm, câu lạc bộ giao lưu Tiếng Nhật giao tiếp, những bạn học ngôn ngữ Nhật.

Cuối tuần công ty luôn tổ chức hoạt động ngoại khóa và tham gia hoạt động nhặt rác quanh công viên, làm sạch môi trường tại những điểm sẽ thay đổi hàng tuần tại Sài Gòn, giao lưu, trò chuyện về điểm giống và khác nhau giữa 2 nền văn hóa với người Nhật bản xứ… Công ty luôn hy vọng các bạn học viên có thể cảm nhận được sự thú vị của việc giao tiếp bằng tiếng Nhật tự nhiên với người bản xứ, và có thể thoải mái sau 1 tuần huấn luyện – đào tạo tại công ty.

Hàng tuần công ty sẽ tổ chức trò chơi tại công ty. Học viên sẽ được phân chia nhóm ở mức độ giao tiếp khác nhau. Ngôn ngữ chung chỉ có thể là tiếng Nhật! Cho nên có thể nói các bạn vừa vui chơi vừa được luyện tập khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.