Nhảy đến nội dung

Tìm hiểu dòng sản phẩm

Khám Phá Rượu Mạch Nha Đơn Cất Của Chúng Tôi

Mỗi loại whisky mạch nha đơn cất của Macallan đều thể hiện cam kết tuyệt đối của chúng tôi đối với sự tinh thông về gỗ và rượu mạnh kể từ năm 1824...
XEM TẤT CẢ

From our Home to Yours

Stay in touch with The Macallan

The Macallan Boutique Online

Explore our Whisky and Gifts

Hành Trình The Macallan

SINH RA TỪ NHỮNG THÙNG GỖ SỒI TUYỆT HẢO

Một bộ sưu tập các trải nghiệm hương vị lấy cảm hứng từ thùng rượu, mỗi trải nghiệm đều có một câu chuyện riêng đằng sau nó.

Tin tức mới

Sáu Cột Trụ

NHỮNG ĐẶC TRƯNG SÂU LẮNG

Sáu Cột Trụ này là nền móng cho mọi hành động của chúng tôi. Từ địa điểm đến quy trình, từ con người đến đam mê, Sáu Cột Trụ này là nền tảng cho tinh thần đặc trưng của The Macallan.